• E-urząd - system Epuap
  • Biuletyn Informacji Publicznej
2021-08-12

Otwarty konkurs ofert 25/2021

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, ogłasza otwarty konkurs ofert nr 25/2021 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2021 roku ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pod nazwą: „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – edycja II”.

Szczegółowe informacje dotyczące składania ofert znajdują się na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego www.kujawsko-pomorskie.pl (zakładka: „Organizacje Pozarządowe” oraz „(Nie)pełnosprawni”) oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.kujawsko-pomorskie.pl - link zewnętrzny.

Oferty na realizację zadania publicznego należy składać za pośrednictwem Generatora ofert Witkac do dnia 3 września 2021 r. do godziny 15:00:00. Potwierdzenie złożenia oferty wydrukowane z generatora ofert „Witkac.pl” i podpisane przez osoby upoważnione należy złożyć w formie elektronicznej za pomocą generatora ofert, jako załącznik do złożonej oferty, do dnia 3 września 2021 r. do godziny 23:59:59. Generator ofert jest dostępny na stronie internetowej ngo.kujawsko-pomorskie.pl w zakładce „Generator ofert - WITKAC”.

Na realizację zadania planuje się przeznaczyć kwotę do wysokości 300.000,00 zł.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Departamentu Spraw Społecznych - Biura Realizacji Dofinansowań, tel. 56 652 18 39.

O zachowaniu terminu decyduje data i godzina złożenia oferty do Urzędu za pomocą generatora ofert „Witkac.pl”, oraz data i godzina załączenia potwierdzenia złożenia oferty w formie elektronicznej w generatora ofert.

Ponadto zgodnie z art. 13 ust. 2 pkt 7 ustawy o działalności pożytku publicznegoi o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.) przekazuje się do publicznej wiadomości następujące informacje.

Na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa, w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, w roku 2020 przeznaczono kwotę 331.600,00zł, a w roku 2021, do dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia, przyznano dotacje w kwocie 400.000,00 zł.

Wykaz wszystkich podmiotów, które otrzymały dofinansowanie w roku 2020 i 2021 znajduje się na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego ngo.kujawsko-pomorskie.pl - link zewnętrzny oraz niepełnosprawni.kujawsko-pomorskie.pl.

utworzono: 2021-08-12 08:47 przez: admin
wyedytowano: 2021-08-12 08:51 przez: admin
aktywne od dnia: 2021-08-12 08:46
ilość odsłon podstrony: 503
Strona główna
Mapa serwisu
Kanał RSS
Dostępność - informacje