• E-urząd - system Epuap
  • Biuletyn Informacji Publicznej
2021-10-14

Informacja

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu przypomina o możliwości składania wniosków o dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

O dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty prowadzące działalność związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku, jeżeli spełnią łącznie następujące warunki:

  • są właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo były przez okres co najmniej jednego roku przed złożeniem wniosku o dofinansowanie i są nadal posiadaczami części lub całości nieruchomości;
  • udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie kosztów realizacji zadania w wysokości nieobjętej dofinansowaniem;
  • przedstawią pozwolenie na budowę lub zgłoszenie przewidziane w przepisach prawa budowlanego.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573),  rehabilitacja osób niepełnosprawnych oznacza zespół działań, w szczególności organizacyjnych, leczniczych, psychologicznych, technicznych, szkoleniowych, edukacyjnych i społecznych, zmierzających do osiągnięcia, przy aktywnym uczestnictwie tych osób, możliwie najwyższego poziomu ich funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej.

Obiekt służący rehabilitacji  to budynek czy budowla, która umożliwi, poprzez podjęcie powyższych działań, świadczenie usług pozwalających na przystosowanie do funkcjonowania w społeczeństwie osób o naruszonej sprawności organizmu, powodującej ograniczenie w pełnieniu ról społecznych. Zgodnie z art. 7 ust. 2 ww. ustawy rehabilitacja lecznicza osób niepełnosprawnych odbywa się na podstawie odrębnych przepisów.

Termin składania wniosków, których realizacja ma nastąpić w roku przyszłym upływa 30 listopada 2021 r.

Szczegółowe informacje oraz aktualny druk wniosku można uzyskać w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu/Departament Spraw Społecznych, ul. Marii Skłodowskiej -Curie 73, pok. 13, tel. 56 621 25 19 lub w zakładce "Roboty budowlane” oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu w zakładce (Nie)pełnosprawni - link zewnętrzny

Poniżej galeria 12 zdjęć z realizacji robót budowlanych w latach 2019-2021

Modernizacja dźwigu osobowego w Domu Pomocy Społecznej w Tonowie fot. Starostwo Powiatowe w Żninie, kliknięcie w element spowoduje jego powiększenie
Modernizacja dźwigu osobowego w Domu Pomocy Społecznej w Tonowie fot. Starostwo Powiatowe w Żninie, kliknięcie w element spowoduje jego powiększenie
Budowa hali sportowej i łącznika z funkcją rehabilitacyjną łączącego halę z budynkiem Szkoły Podstawowej Nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi fot. Urząd Miasta Bydgoszczy, kliknięcie w element spowoduje jego powiększenie
Budowa hali sportowej i łącznika z funkcją rehabilitacyjną łączącego halę z budynkiem Szkoły Podstawowej Nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi fot. Urząd Miasta Bydgoszczy, kliknięcie w element spowoduje jego powiększenie
Budowa hali sportowej i łącznika z funkcją rehabilitacyjną łączącego halę z budynkiem Szkoły Podstawowej Nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi fot. Urząd Miasta Bydgoszczy, kliknięcie w element spowoduje jego powiększenie
Budowa hali sportowej i łącznika z funkcją rehabilitacyjną łączącego halę z budynkiem Szkoły Podstawowej Nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi fot. Urząd Miasta Bydgoszczy, kliknięcie w element spowoduje jego powiększenie
Budowa hali sportowej i łącznika z funkcją rehabilitacyjną łączącego halę z budynkiem Szkoły Podstawowej Nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi fot. Urząd Miasta Bydgoszczy, kliknięcie w element spowoduje jego powiększenie
Budowa hali sportowej i łącznika z funkcją rehabilitacyjną łączącego halę z budynkiem Szkoły Podstawowej Nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi fot. Urząd Miasta Bydgoszczy, kliknięcie w element spowoduje jego powiększenie
Budowa hali sportowej i łącznika z funkcją rehabilitacyjną łączącego halę z budynkiem Szkoły Podstawowej Nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi fot. Urząd Miasta Bydgoszczy, kliknięcie w element spowoduje jego powiększenie
Budowa hali sportowej i łącznika z funkcją rehabilitacyjną łączącego halę z budynkiem Szkoły Podstawowej Nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi fot. Urząd Miasta Bydgoszczy, kliknięcie w element spowoduje jego powiększenie
Budowa windy wraz z zewnętrzną infrastrukturą w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chełmży fot. Starostwo Powiatowe w Toruniu, kliknięcie w element spowoduje jego powiększenie
Budowa windy wraz z zewnętrzną infrastrukturą w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chełmży fot. Starostwo Powiatowe w Toruniu, kliknięcie w element spowoduje jego powiększenie
Budowa windy wraz z zewnętrzną infrastrukturą w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chełmży fot. Starostwo Powiatowe w Toruniu, kliknięcie w element spowoduje jego powiększenie
Budowa windy wraz z zewnętrzną infrastrukturą w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chełmży fot. Starostwo Powiatowe w Toruniu, kliknięcie w element spowoduje jego powiększenie
Remont i adaptacja obiektu przeznaczonego na rehabilitację osób niepełnosprawnych w Przysieku fot. Urząd Gminy w Złejwsi Wielkie, kliknięcie w element spowoduje jego powiększenie
Remont i adaptacja obiektu przeznaczonego na rehabilitację osób niepełnosprawnych w Przysieku fot. Urząd Gminy w Złejwsi Wielkie, kliknięcie w element spowoduje jego powiększenie
Remont i adaptacja obiektu przeznaczonego na rehabilitację osób niepełnosprawnych w Przysieku fot. Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej, kliknięcie w element spowoduje jego powiększenie
Remont i adaptacja obiektu przeznaczonego na rehabilitację osób niepełnosprawnych w Przysieku fot. Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej, kliknięcie w element spowoduje jego powiększenie
Remont i adaptacja obiektu przeznaczonego na rehabilitację osób niepełnosprawnych w Przysieku fot. Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej, kliknięcie w element spowoduje jego powiększenie
Remont i adaptacja obiektu przeznaczonego na rehabilitację osób niepełnosprawnych w Przysieku fot. Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej, kliknięcie w element spowoduje jego powiększenie
Adaptacja pomieszczeń piwnicznych na rzecz terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Świeciu fot. DPS w Świeciu, kliknięcie w element spowoduje jego powiększenie
Adaptacja pomieszczeń piwnicznych na rzecz terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Świeciu fot. DPS w Świeciu, kliknięcie w element spowoduje jego powiększenie
Przebudowa budynku przy Woli Zamkowej 12a Św. Jakuba 3-5 w Toruniu fot. Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży w Toruniu, kliknięcie w element spowoduje jego powiększenie
Przebudowa budynku przy Woli Zamkowej 12a Św. Jakuba 3-5 w Toruniu fot. Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży w Toruniu, kliknięcie w element spowoduje jego powiększenie
utworzono: 2021-10-14 07:30 przez: admin
wyedytowano: 2021-10-14 08:13 przez: admin
aktywne od dnia: 2021-10-14 07:28
ilość odsłon podstrony: 240
Strona główna
Mapa serwisu
Kanał RSS
Dostępność - informacje